پرسشنامه استخدامی شرکت نقش فیلم تبریز

زمینه های مورد نیاز: اپراتور دستگاه چاپ هلیو یا روتوگراور و همچنین آشنا به ترکیب رنگ ها، بازاریابی و فروش، حسابداری و کارپردازی، پاسخگویی و منشی گری
شماره تماس: 04133108005
در حال ارسال اطلاعات لطفا شکیبا باشید

اطلاعات شخصی1

مذکر مؤنث


متأهل مجرد

راهنمائی در انتخاب عکس پرسنلی موارد زیر را در نظر بگیرید:
۱- نوع فایل انتخابی ( jpg, png, gif )
۲- ابعاد تصویر به صورت افقی (4×3)
۳- حداکثر سایز تصویر انتخابی ۱۵ مگابابت می باشد. به علت مشکلات اینترنت سعی نمایید حجم تصویر ارسالی پایین باشد.

مدارک تحصیلی2

نام مدرک
رشته
گرایش
سال اخذ
محل اخذ مدرک
توضیحات

تسلط به زبانهای خارجی3

ردیف
نام زبان
میزان تسلط

تسلط به نرم افزارهای کاربردی4

ردیف
نام نرم افزار
میزان تسلط

تخصص ها و مهارتهای ویژه5

ردیف
توضیحات در رابطه با تخصص

سوابق و تجربیات کاری6

ردیف
سمت
نام شرکت یا مؤسسه
مدت همکاری
تاریخ شروع
توضیحات

سوابق پژوهشی7

ردیف
توضیحات

عضویت در مؤسسات و انجمنهای علمی و تخصصی8

ردیف
نام مؤسسه یا انجمن
نوع همکاری
مدت عضویت
تاریخ شروع
توضیحات

سابقه تدریس9

ردیف
محل تدریس
موضوع تدریس
مدت تدریس
تاریخ شروع
توضیحات

دوره های آموزشی10

ردیف
رشته آموزشی
ارگان آموزش دهنده
مدت آموزش
محل آموزش
مدرک و امتیاز

زمینه فعالیت ، حقوق و مزایا11

راهنمائی این بخش جهت جلوگیری از ارسال اتوماتیک فرم توسط برنامه های مخرب منظور گردیده است.
جهت تغییر سؤال روی تصویر کلیک نمائید.
Click to reload image جهت تغییر سؤال روی تصویر کلیک نمائید