مشاهده رسته شغلی مورد نیاز شماره تماس: ۰۴۱۳۳۱۰۸۰۰۵
فیلدهای ستاره دار ضروری هستند.
از رفرش کردن صفحه تا اتمام مراحل ثبت نام خودداری کنید.

اطلاعات شخصی


تخصص و مدارک

مدارک تحصیلی

نام مدرک رشته گرایش سال اخذ محل اخذ مدرک توضیحات

زبان های خارجی

ردیف نام زبان میزان تسلط

نرم افزارهای کامپیوتری

ردیف نام نرم افزار میزان تسلط

تخصص ها و مهارتها

ردیف توضیحات در رابطه با تخصص

سوابق پژوهشی

سوابق و تجربیات کاری

ردیف سمت نام شرکت مدت همکاری تاریخ شروع توضیحات

سوابق پژوهشی

ردیف توضیحات

انجمنهای علمی و تخصصی

ردیف نام مؤسسه یا انجمن نوع همکاری مدت عضویت تاریخ شروع توضیحات

سابقه تدریس

ردیف محل تدریس موضوع تدریس مدت تدریس تاریخ شروع توضیحات

دوره های آموزشی

ردیف رشته آموزشی ارگان آموزش دهنده مدت آموزش محل آموزش مدرک و امتیاز

زمینه همکاری

= Click to reload image